Thành viên M88, thưởng 120% chào mừng thành viên mới

Thành viên M88, thưởng 120% chào mừng thành viên mới

Những trò chơi được tính

Club M88 & M88 Fortune

AG Casino

Pragmatic Casino

Club M88 International

Casino

Keno & Lotto

m-Thể Thao

Thể Thao Ảo

Thể Thao

Điều kiện và đều khoản thành viên M88

Bạn cần nhập mã khuyến mãi tại giao dịch gửi tiền vào tài khoản lần đầu tiên và click vào Xác Nhận thành viên M88. Tiền thưởng được cập nhật tự động khi giao dịch gửi tiền được thực hiện thành công chính.

Sản phẩm Club M88, M88 Fortune. Mã khuyến mãi là M88EXWB125MLC. Tiền gửi tối thiểu là 210 VND. Tiền thưởng tối đa lên đến 7,087 VND. Số vòng cược 40.

Sản phẩm AG Casino, Pragmatic Casino, Club M88 Interenational. Mã khuyến mãi M88EXWB125CLC. Tiền gửi tối thiểu 210 VND. Tiền thưởng tối đa là 7,087 VND. Số vòng cược 60.

Sản phẩm Casino. Mã khuyến mãi M88EXWB125C. Tiền gửi tối thiểu là 210 VND. Tiền thưởng tối đa 7,087 VND. Số vòng cược 28.

Sản phẩm Thể Thao Ảo. Mã khuyến mãi M88EXWB125VS. Tiền gửi tối thiểu 210 VND. Tiền thưởng tối đa. 7,087. Số vòng cược 28.

Sản phẩm Keno & Lotto. Mã khuyến mãi M88EXWB125KL. Tiền gửi tối thiểu 210 VND. Tiền thưởng tối đa 7,087 VND. Số vòng cược 28.

Sản phẩm m-Thể Thao. Mã khuyến mãi M88EXWB125MS. Tiền gửi tối thiểu 210 VND. Tiền thưởng tối đa 7,087. Số vòng cược 28.

Sản phẩm Thể Thao. Mã khuyến mãi là M88EXWB125S. Tiền gửi tối thiểu 210 VND. Tiền thưởng tối đa 7,087. Số vòng cược 28.

Khuyến mãi sẽ được áp dụng cho thành viên M88 của Việt Nam đăng ký tiền tệ VND và có lần đầu gửi tiền thành công tại nhà cái M88 trong thời gian khuyến mãi diễn ra.

Chương trình khuyến mãi sẽ được bắt đầu từ 0h0p0s ngày 20/3/2020 đến khi có được thông báo mới.

Tiền gửi và tiền thưởng cần phải trải qua số vòng cược yêu cầu trước khi bạn thực hiện giao dịch rút tiền.

Những cược hòa, cược hủy, cược 2 bên, những kiểu cược HK có tỷ lệ dưới 0.5 đều không tính vào tổng tiền tái đặt cược.

Số tiền được yêu cầu của chương trình khuyến mãi này phải được hoàn trành trong 3 tháng để tránh việc mất tiền thưởng.

Rút tiền sẽ không được hiện nếu như người chơi vẫn chưa đạt được số vòng cược yêu cầu m88vin.

Những điều khoản chung của chương trình khuyến mãi đều được áp dụng cho thành viên M88.

Related post